Genel KonseptMusicLandSpotsVilleInfinitySmartLog

logo-rsmp

Bir radyo istasyonunun A-Z’ye ye tüm işlemlerini gerçekleştirebildiği yönetim paketidir. Musicland müzik ve bağlaç planlama, Spotsville reklam rezervasyon ve Infinity otomasyon sistemlerimizin birleşiminden oluşur.

Spesyalist RSMP Radyo İstasyonu Yönetim Paketi Konsepti

Günümüzde her alanda fark yaratabilmek için çok düşünmek gerektiğini artık hepimiz öğrendik. Fikirlerimizin gerçeğe dönüşebilmesi ise uygulamadaki olanaklarımızla sınırlı!

Fikir üretmeli, organize olmalı, uygulayabilmeli, değerlendirebilmeli ve yorumlayabilmeliyiz ki kurumsal bir devamlılıktan söz edebilelim. Çünkü terazinin bir kefesinde siz bir kefesinde rekabet var! Bedeli ise kariyerinizin ta kendisi!

Bu bağlamda sizlere aktaracağımız bilgiler ile bugüne kadar edindiğiniz tecrübeler birleştiğinde Geleceğin Vizyonu’na sahip olacaksınız.

Süreç

Süregelen radyo yayıncılığı bir çok profesyonel yayıncılık kavramının doğmasına yol açtı ve bu kavramlar ülkemizde de rekabet arttıkça daha sık kullanılır oldu. Hatta bizim de kendi kavramlarımız her geçen gün çoğalıyor. Spesyalist RSMP endüstri standardı olarak kabul edilen bir çok kavram ve fonksiyonla birlikte ülkemizin özgün ihtiyaçları da düşünülerek tasarlandı ve geliştirildi, geliştirilmeye devam ediyor.

Bu dökümanda 20 yıllık müzik ve radyo sektörü deneyimimize dayanarak bir radyo istasyonunun çalışma şeklini ana hatlarıyla sizlere sunuyoruz. Böylece Spesyalist RSMP’nin istasyonunuza katabilecekleri hakkında ilk elden ve çok daha olgun bilgilere kavuşacaksınız.

Bu bilgiler sayesinde sadece Spesyalist RSMP’nin dayandığı temeli görmekle kalmayıp aynı zamanda günümüzde kurumsal ve rekabetçi istasyonların çalışma şekillerini de bir bakıma deşifre etmiş olacaksınız.

Kurumunuzu ve kendi geleceğinizi ilgilendiren yatırımları yaparken de tercih sebeplerinizi net olarak ortaya koyabilecek kıyaslama kriterlerine kavuşacaksınız.

İşleyiş Konsepti

Spesyalist RSMP, istasyonunuzdaki bütün departmanların aynı ağ üzerinde yayın içerikleri üretmesini sağlar ve yayın devamlılığını sorunsuz eksiksiz ve rekabetçi bir platformda 7/24/365 sürdürür ve dijital olarak arşivler.

Yayın Hazırlıkları

Spesyalist RSMP İşleyiş Konseptine göre istasyon aşağıdaki departmanlardan oluşur.

 1. Yayın Yönetmenliği
  Pazarda daha efektif olabilmek için yapılması gereken içerik değişiklikleri ve yenilik önerileriyle istasyonun rekabet gücünü en üst seviyede tutar. Çoğu zaman istasyonun tamamıyla çarpışır önerilerine muhalefet vardır. Ancak doğru kullanılırsa etkisi tartışılmaz.Bu departmanı bir fabrikanın kalite kontrol departmanına benzetebiliriz. İstasyonun üretimini detaylarıyla inceleyen departman burasıdır. İstasyonun yetenekleri de burada tanımlanır.Rating araştırmaları, web, sms gibi çeşitli kanallardan elde edilen bilgiler piyasaya sunulan ürün yani yayın içeriği doğrultusunda değerlendirilir. Buna bağlı olarak bu departman adım adım bütün yayını takip eder.Rakip istasyonların format deşifrasyonları da burada yapılır.
 2. Program Direktörlüğü
  Radyo istasyonunda yayınlanacak özel içerikli programların tasarımı ve prodüksiyonunun kontrolü ve analizlerinden sorumludur.Bu departman rekabet edilen alanlarda başarılı olabilmek için izleme, deşifre etme, kıyaslama ve gerekliyse kontra fikirler üreterek hedeflenen başarıya özgün bir tavırla ulaşma amacındadır.Ülkemizde genel olarak hit müzik istasyonu formatı benimsendiğinden bu departman çok fazla radyo istasyonunda bulunmamaktadır. Ancak yinede hepimizin bildiği çok rating alan popüler kültür radyolarında da özel programlar üretildiğini görmekteyiz. Bunların birbirleriyle rekabetleri de hepimizin bilgisi dahilindedir.Tematik radyolarda da bir çok özel program olmakla birlikte altyapı yetersizliğinden bir çoğunda bahsettiğimiz tipte bir organizasyon bulunmadığı da ortadadır. Genellikle geçmişe dönük yüksek kalite dijital arşiv bulunmamaktadır.Bu departmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de istasyonun gelirlerine direkt etki edebiliyor olmasıdır.Özellikle sponsorlar bu departmanın yaratıcı fikirleriyle ihtiyaca uygun ve özgün program tasarımlarıyla buluşma hedefindedirler.Aynı zamanda diğer yayıncılara satılacak ürünler tesbit edilir ve satış organizasyonu da burada yapılır.Dolayısıyla Spesyalist RSMP konsepti içerisinde bu departmanın başarısı da devamlılık felsefesiyle tamamen paraleldir.
 3. Müzik Direktörlüğü
  İstasyonun yayın formatının tayin edildiği üretildiği ve devamlılığının sağlandığı departmandır. Burada istasyonun formatına uygun arşiv seçimi yapılır, bu arşivin ne şekilde kullanılacağına karar verilir, kurallar uygulanıp yayın politikaları oluşturulur her türlü analizler ile stok yani arşiv hareketleri takip edilir gerekli düzenlemeler yapılır.
 4. Prodüksiyon
  Dünyada bir çok ülkede prodüksiyon departmanları standart işlerin yanı sıra reklam spotları da üretmektedirler ve böylece reklam gelir bütçesine ekstra bir kalem olarak katkıda bulunmaktadırlar.İstasyonların ürettiği bir çok özel programda burada diğer yayıncılara satılmak üzere paketlenmektedir. Burada paketlenmekten kastımız prodüksiyonun satılacak hale getirilmesidir. Buna BBC’den alınabilecek radyo programlarını, CNN’den alınabilecek  radyo programlarını örnekleyebiliriz.Türkiye’de genel olarak prodüksiyon departmanları bağlaç olarak adlandırdığımız  jingle sweeper ve tanıtım spotları üretirler.Düzenli haber yayınlayan istasyonlarda sadece haber Prodüksiyon Departmanları da bulunabilmektedir.Gelişen teknoloji ile birlikte artık prodüksiyon departmanların yeni bir görevi daha bulunmaktadır. Evrensel tabiriyle voice track olarak adlandırabileceğimiz anons bırakmak olarak türkçeleştirebileceğimiz bir yayın simülasyonu da gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.Voice Track işleminde bir programcının gelecekte herhangi bir zamanda istasyonda görevinin başında olamaması ihtimaline karşı anonslar kaydedilmekte ve Spesyalist RSMP olarak sunduğumuz yayın devamlılığı felsefesi doğrultusunda dinleyiciye adeta canlı yayın gibi ulaştırılmaktadır.Voice Track aynı zamanda yayında sıfır sürpriz mantığı ile çalışan istasyonlarda da DJ yayında olsa bile kullanılmaktadır. Bu yolla DJ’in canlı yayın hatalarından arınması ve kurumsal yapının korunması sağlanabilmektedir.Eski tabirle banttan yayınlanacak yani ileriki bir zamanda yayınlanacak ama iç ama dış kaynaklı fakat özel prodüksiyon olarak adlandırabileceğimiz programlarda da büyük bir etkiyle kullanılmaktadır.Dolayısıyla değişen her alanda olduğu gibi radyo yayıncılığında da kavramlar değişmekte yeni işler oluşmakta eski işler yok olmaktadır.
 5. Reklam Rezervasyon
  İstasyonun gelirini elde ettiği spot reklamlar sponsorluklar gibi ticari önem arz eden hayatı gelir kaynaklarının satıldığı, planlandığı, raporlandığı ve yayınlandığı departmandır. Burada istasyonunun üretmiş olduğu yayına paralel olarak satışa sunulmuş kuşaklar özel programlar kampanyalar organize edilir.
 6. Teknik Departman
  İstasyondaki teknik departmanlar bütün sistemlerin sorunsuz ve efektif çalışmasından sorumludurlar.

Geleneksel metotlarla çalışan istasyonlarda bu devamlılığı sağlamak oldukça zordur. Kurumsal bir altyapıdan bahsedilemeyeceği için her an yayını etkileyebilecek sorunlarla karşılaşmak mümkün olabilir.

Spesyalist RSMP aynı ağ üzerinde yani aynı üretim bandı üzerinde çalışan bir mekanizma olduğundan departman tanımlamaları çok nettir. Her bir departmanın görev tanımları ve sorumluluk alanları da bellidir. Dolayısıyla bu organizasyon ve işleyiş şeması sayesinde teknik departmanın olası bir arızayı tanımlaması ve çözüm araması çok daha hızlı ve kolaydır.

Özellikle kurumsal altyapıya önem veren işletmelerde üretim bandı olarak tanımladığımız fabrikamız yani Spesyalist RSMP her bir departmana kolaylıkla adapte edilebilecek yedek sistemlerle takviye edildiğinden sorunlar çok daha hızlı giderilebilmektedir. Bunu bir fabrikada bozulan herhangi bir parçanın yedeği ile telafi edilmesi olarak düşünebiliriz.

Spesyalist RSMP bir fabrikadır.

Yayını oluşturan bütün departmanlar bundan 100 yıl önce Ford otomotiv markasının efsanevi Model T otomobilini üretirken keşfettiği hızlı üretim bandı felsefesiyle çalışmaktadırlar. Bu felsefe bugünde modern üretim yapan her yerde robotlarla desteklenerek kullanılmaktadır. Amaç kurumsal yapı altında organize olarak hızla ve  yüksek performanslı  yayın üretmek ve devamlılığını sağlamaktır.

Yayın Devamlılığı

Rekabetin en üst düzeyde olduğu günümüzde hiç bir iş şansa bırakılamaz. Modern yaşamda kurumsal ve rekabetçi bir radyo istasyonunda yukarda bahsettiğimiz süreçler her gün aynı kalitede tekrarlanır.

Özellikle ülkemizde radyo dinleme alışkanlıklarının çok fazla değişmediği yani dinleyicilerin tutucu oldukları da göze alındığında devamlılık çok daha fazla önem kazanmaktadır. Her zaman iyi olmalısınız ki alışkanlığına bağlı bir dinleyici sizi bir an ziyaret ettiğinde onu etkileyebilme şansınız olsun. Biz bu şansa yüksek kalite rekabet gücü diyoruz.

Hayatınızın her anında en iyi halinizle göz önünde olabildiğinizi düşünün, işte kastettiğimiz bu.

Sürekli yüksek kalite rekabet gücü!

Spesyalist RSMP yukarıda ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız departmanları her aşamada bir arada tutarak hem kavramsal hemde işitsel olarak yayın devamlılığını sağlar.

Format tercihleri ne olursa olsun öyle ya da böyle ham maddemizin yüzde 70’inin müzik olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla formatımızın hiç bir sürprize yer vermeden  her zaman aynı etkiyle yayında olması gerekir. Bu radyo yayıncılığının değişmez felsefesidir.

Burada akla gelen ilk soru şu olabilir;

Hafta 7 gün değişik programlarla süslenmiş bir yayın akışı var ise yani satılacak ürün sayısı çok ise bu kadar çok ürünün her gün aynı kalitede üretilebilmesi her gün aynı kalitede ambalajlanabilmesi ve aynı oranda satılabilmesi mümkün müdür?

Spesyalist RSMP bugün Nasa tarafından geleceğin bilgisayarlarında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan İngilizce tabiriyle artificial intelligence yani yapay zekaya sahip bir fabrikadır.

Bu zeka öyle üst düzeydedir ki istenirse 365 gün her saat farklı bir program içerik tasarlayabilir ve bunu her zaman aynı kalitede tekrarlayabilir ve/veya yeniden oluşturabilir. Dijital olarak saklayabilir.

Üretim başlangıcında gerekli kararlar alındıktan sonra  sisteme üretimin hangi şartlar altında ve nasıl yapılacağını bir kez anlatmak yeterlidir. RSMP programlandığı gibi her gün hangi saatte nasıl adım atacağını otomatik olarak hatırlar ve üretir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün departmanlar işte bu akıllı programlama felsefesinden kendi yetki alanları doğrultusunda faydalanmaktadırlar.  Böylelikle RSMP her bir departman tarafından tarif edilmiş ürünleri 7/24/365 aynı kalitede üretecektir ve size sürekli yüksek rekabet gücü sağlayacaktır.

Bu felsefe ile yayın devamlılığının bütün detaylarıyla kontrol edilebildiği istasyonlarda bir çok alanda analiz yapmak da mümkün olur. İstatistiksel analizler rakiplerle kıyaslamalarda faydalı olabileceği gibi istasyonun rakipsiz olduğu alanlarda bile dinleyicilere sunulan ürünlerin ve servislerin kalitesini arttırmak için de kullanılabilir.

Meseleye kavramsal ve uygulama olarak iki farklı alanda bakabiliriz.

Kavramsal alan üretilecek ürünün ne olacağına karar verdiğimiz alandır. Yani radyo istasyonu formatımızdır, programlarımızdır kısaca içeriğimizdir. Bu konuda hepimizin bir fikri vardır. Fakat hepimiz gayet iyi biliyoruz ki iş uygulamaya geldiğinde evdeki hesap pek de çarşıya uymaz. Uygulamada her gün aynı kaliteyi yakalamak için bu felsefeyi bilen bir yapıya sahip olmak gerekir. Sürekli yüksek rekabet gücüne sahip olmanın tek yolu budur.

Spesyalist RSMP her bir departman için özel üretilmiş akıllı sistemleriyle tam entegrasyon sağlar ve her konuda devamlılık lüksü sunar.

Dün, bugün ve yarın sizindir. Her şeye sadece 1 kez karar verirsiniz ve o şekilde gerçekleşir.

Ta ki siz değişmesini isteyene kadar.

Çıkış

Yukarıda anlatıldığı üzere üretilen yayın, istasyonun transmisyon süreci doğrultusunda verici, uydu, veya internet kanalıyla dinleyiciye ulaştırılır.

Yayınlanan her içerik fikir hakları ve eser sahipleri kanunuyla korunmaktadır. Dolayısıyla ülkemizdeki hak sahibi temsilcisi firmalara yayın raporlarının istenen formatta ulaştırılması ve beyanların % 100 doğru yapılması gerekir. Telif hakları departmanı Sepsyalist RSMP’nin devamlılık felsefesiyle güç kazanır ve bu konudaki bütün işlemler tam bir kurumsal yapı altında organize edilir, uygulanır ve dijital olarak saklanır.

logo-musiclandModern ve rekabetçi istasyonlar için kesinlikle bir şart olan, müzik ve bağlaç planlama sistemidir.

Dünya üzerindeki benzerlerinden en büyük farkı iki değişik sistemi bünyesinde bulundurmasıdır.

Bunlar müzik ve bağlaçlardır.
Bağlaçlar jingle sweeper gibi yayın elementleridir.
Spesyalist MusicLand, sahip olduğu yapay zeka sayesinde müzik direktörlerinin işlerini kolaylaştırmakta ve üretilen yayının kalitesini her zaman maksimum seviyede tutmaktadır.
MusicLand, istasyonun müzik direktörü tarafından formata uygun olarak seçilmiş arşivin nasıl kullanılacağına karar veren ve istasyonun yapısal temelini oluşturan yayın akışının tayin edildiği sistemdir. Bu sistem genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde çalışmaktadır.

 • İstasyonun repertuvarında yer alacak şarkılar tespit edilir.
 • Şarkıların önem sırasına göre kategorizasyonu yapılır ki yayın formatına paralel olarak çok çeşitli kategorizasyon metotları bulunmaktadır.
 • Kategorilerin tespitini takiben istasyonun yayın felsefesi doğrultusunda değişik kuşaklar da göz önüne alınarak prototip yayın akışları oluşturulur.
 • Prototip yayın akışlarını tasarlarken dikkat etmesi gereken kurallar organize edilir.

MusicLand artık yayın planlamaya ve ilk testleri yapmaya hazırdır.

Spesyalist MusicLand’in spesifik özellikleri şunlardır:

 • Sınırsız kategori yaratımı
 • Sınırsız prototip yayın akışı tasarımı
 • Sınırsız kuşak tasarımı
 • Sınırsız yayın politikası tasarımı
 • 24 alan tanımlı element kartı
 • 20 adet kural koyabilme imkanı
 • Ses dosyası üzerinde 15 işaret konulabilme imkanı
 • Normalizasyon
 • Yayın analizleri
 • Sınırsız yayın planlama
 • Akıllı yayın listesine real time erişim
 • Voice Track ekleme
 • Miksere erişim
 • Tuş takımlarına erişim
 • Akıllı yayın tablosu
 • Rotasyon hesap makinası
 • Otomatik stok hareketleri
 • Telif hakkı raporları
 • Albüm kapağı
 • Rotasyon hareket sınırları
 • Dahili mesajlaşma
 • Notlar
 • Otomatik yedekleme
 • Kullanıcı yetkilendirme
 • Yayın tarihçesi
logo-spotsvilleRadyo istasyonunun tüm reklam satış, planlama ve rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemimizdir.

Reklam rezervasyon departmanları, kurumların gelir kaynaklarının organize edildiği, satış ve satış sonrası güvenilir ve devamlılık arz eden hizmetler sunmak zorunda olan departmanlardır.
İstasyonun tasarlanmış planlanmış ve üretilmiş yayın organizasyonu sonucunda yapılacak pazarlama ve satış çalışmaları burada fiziksel olarak şekillenir.
Satıcıların gerçekleştirdiği satışlar burada rezerve edilir, yayına hazırlanır, kontrol edilir, yayınlanır, raporlanır ve muhasebe departmanının faturalayacağı bedeller tespit edilir.
Bu departman istasyonun gelirlerini kontrol ettiği içi doğru ve yüksek hızda işlem yapabilme gücüne ihtiyaç duyar. Olası bir hatada ciddi ticari problemler ve kayıplar doğabilir.
O yüzdendir ki Spesyalist RSMP bünyesinde bulunan SpotsVille, işlemleri belirli safhalardan geçirerek ve çapraz doğrulama mantığı kullanarak uygular ve saklar.
Bu safhalar genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 • İstasyonda kaç reklam kuşağı oluşturulacağına karar verilir. Farklı fiyat uygulanacak reklam kuşakları diğerlerinden ayrılır.
 • Tarife fiyatları tespit edilir. Her kuşakta kullanılacak reklam giriş çıkış elementleri tasarlanır ve organize edilir.
 • Reklam yayınlama kuralları tespit edilir. Örneklemek gerekirse reklam öncelik sırası, aynı sektörden aynı reklamın arka arkaya gelmemesi gibi kurallar uygulanır.
 • Kampanyalar sisteme girilir. Burada en önemli avantajlardan birisi, çok spotlu kampanyaları kontrol etme kolaylığıdır.

Rezervasyonlar girildikten sonra, gelen rezervasyonla girilen rezervasyon arasındaki farklar eğer varsa raporlanır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra artık hangi kuşakta hangi spotlarla kaç kez yayınlanacağına karar verilmiş yani rezerve edilmiş reklamlar yayına gönderilmeye hazırdır. Yayına yollama işlemi yayınlanacak periyot göz önüne alınarak ister 1 günlük ister 1 aylık istenirse daha uzun sürelerde otomatik olarak yapılır. Reklam kuşaklarının yerleri yayında değiştirilemez programcılar ya da djler bunlara müdahale edemez. Bu konuda oluşabilecek son dakika ihtiyaçları rezervasyoncular tarafından yayın stüdyosuna girmeden kendi terminallerinden uzaktan gerçekleştirilir.
Spesyalist RSMP’nin yayın devamlılığı felsefesi doğrultusunda geliştirdiği yayın akış listesi bütün detaylarıyla gerek yayınla eş zamanlı olarak gerekse de akış listesi üzerinde ihtiyaç olan noktalara anında erişim sağlamaktadır. Reklamcılar bu liste sayesinde tüm reklam kuşaklarının toplam süresini görebileceği gibi gerektiği hallerde bir kuşaktan başka bir kuşağa reklam transferini çok kolay bir şekilde yapabilmektedir. Bu erişim yayın stüdyosunda devam etmekte olan yayın işlemlerinin hiçbirine engel olmaz. Ancak devamlılık süreci korunur.
Reklamlar yayınlandıktan sonra ise hem kar zarar analizleri hem de gerekli fatura düzenlemeleri yapabilmek için  10 değişik ihtiyaca yönelik 10 değişik raporlama yapılabilir. Bu raporlamalarla müşteri, ajans, sektör, alt sektör fiyat gruplamalarına yönelik analizler yapılabilir. Her bir müşteriye verilen hizmet Spesyalist RSMP’nin devamlılık felsefesi doğrultusunda istasyon varoldukça aynı standartlarda yapılır ve bu bilgiler geriye dönük olarak da saklanır.

logo-infinityRadyo İstasyonu Yönetim Paketi işleyiş konseptimiz doğrultusunda yayın stüdyolarında çalışan sistemimizdir.

Spesyalist Infinity, yayın listesinde yani üretim bandınızda yayınlanmak üzere planlanmış içeriğinizi gereken sırayla yayınlar.
Yayın işlemi, önceden planladığınız içerik için otomatik olarak yapılabileceği gibi yayın esnasında gereken içerik değişiklikleri de canlı yayında manuel olarak yapılabilmektedir.
Amacımız yayında devamlılık ve yüksek rekabet gücü sağlamaktır.
Bu bağlamda otomasyonumuzu, bir yayıncının yayın esnasında canlı olarak kullanabileceği bir çok etkin fonksiyon ve enstruman ile güçlendirdik.
Bu etkin, yenilikçi enstrumanlar ve fonksiyonlar, çift ekranda multi touch operasyon gücü sağlayabilir.

Sol ekran yayın hazırlıkları, sağ ekran da yayın operasyonudur.
İstasyondaki bütün departmanların ürettiği işler burada birleştirilerek yayınlanmaktadır.
Her departman kendi payına düşen işleri sisteme bağımsız olarak yollamaktadır.
Bu yolla personelin ve departmanların iş performanslarını optimum seviyeye çekmektedir.
Örneğin müzik direktörü, yayını planlamadan reklam departmanı rezervasyon işlerini planlayabilmektedir. Hiç bir departman birbirini beklemek zorunda değildir. Ağ yapısına bağlı olarak, sınırsız sayıda kullanıcı aynı anda performans gösterebilir.

Spesyalist Otomatik tasarlanırken aşağıdaki kavramlar göz önüne alınmıştır:

 • Tüm yayın operasyonlarını sıfır hata ile maksimum kolaylıkta yapabilmek,
 • Sisteme yapılacak elle müdahalelerin kurallara ve politikalara uygunluğunu denetlemek,
 • Yeni teknolojilere ve bakış açılarına uyum sağlayabilmek,
 • Kusursuz şarkı geçişleri üretmek,
 • Geçmişi, şimdiyi ve geleceği görebilmek,
 • Analizler yapabilmek

Spesyalist Infinity, bilinen her türlü bilgisayarda her türlü ses kartıyla hem analog hem de sayısal olarak çalışmaktadır. Bu özellik donanım maliyetlerini oldukça düşürmektedir. Kullanıcının isteğine bağlı olarak, kendi üretimimiz olan özel sistemlerde; hot-swap SATAII diskler, RAID0+1 güvenlik, çift işlemci ve çift güç kaynaklı tasarımlar mevcuttur.

Infinity’yi oluşturan bölümler:

 • Yayın Listesi
 • Player
 • Tuş Takımları
 • 4 Kanal Mikser

Yayın listesi ekranında geçmişin, bugünün ve geleceğin tüm yayın elementlerini yayın zamanlarıyla birlikte görmek mümkündür. Ayrıca bu elementlerin birbirleriyle olan ilişkileri de gözler önüne serilmiştir.  Böylelikle hiç bir şey şansa bırakılmamıştır. Bu ekran sayesinde ön dinleme, yer değiştirme, yeniden planlama, element ekleme ve silme gibi yayın operasyonları da yapılabilmektedir. Sistem, bu operasyonlar yapılırken, yapılan işlemin kurallara ve politikalara uygunluğunu da denetleyecektir.

Mikser üzerinde 4 kanal yayın yapma olanağı sağlayan player, sırası gelen elementi çalmak suretiyle yayına yolladığı gibi yayıncı dostlarımıza verdiği giriş ve çıkış süreleri bilgileri sayesinde kusursuz ve sıfır hatayla anons yapma kabiliyeti sağlar.

Tuş Takımları aktif yayın yapan yayıncı dostlarımız için üretilmiştir. Her dj için ayrı ayrı kategorize edilmiş 20 buton ve 4 adet playerdan oluşur. Bu buton takımları ve playerlar kullanılarak fonlar, efektler ve jinglelar normal yayın akışından bağımsız olarak yayına gönderilebilir.

Spesyalist Infinity’nin sahip olduğu benzersiz 4 kanal mixer, elementlerin birbirleriyle olan ilişkilerini gösterdiği gibi kusursuz şarkı geçişleri yapabilmemize de olanak sağlar. 4 kanalda görüntülenen ses bloklarını istediğimiz gibi sağa sola kaydırmak suretiyle kusursuz geçişlerimizi ayarlayabiliriz. Ayrıca her bir ses bloğuna volume kontrol koymak suretiyle blok üzerinde istediğimiz yerlerin ses seviyelerini istediğimiz oranda azaltıp arttırabildiğimiz gibi bu kontrolleri kullanarak fade in ve fade out işlemlerini çok rahat bir şekilde başarabiliriz.

logo-smartlog

SmartLog, her türlü ses kaynağından kayıt yapabilen yayın arşiv ve kontrol sistemimizdir.

RTÜK için gerekli kayıtları yapmanın yanısıra, yayındaki DJ’lerin perfromanslarını kontrol edebilen ve arşiv için saklanacak yüksek kalite bütün gereksinimleri karşılayabilen bir sistemdir. Mobil kayıt gereksinimlerinde canlı yayın ya da izleme takip amaçlarıyla kullanılan araçlarda da hizmet verebilir.

Akıllı fonksiyonları sayesinde kullanıcının istediği standartları hatırlar ve bu standartlarda herhangi bir değişiklik olduğunda SMS veya email yoluyla bu değişiklikleri haber verir.

Örneğin;
– Yayın mikserinden gelen ses seviyesini dinler ve değerlerde bir değişiklik ya da kesinti olduğunda istasyonun yetkililerini hemen bilgilendirir.

– Tuner’dan gelen yayını dinler ve girilen değerlerde bir değişiklik olduğunda hemen haber verir.

– Yayın mikserinden gelen mikrofon kanalını dinler ve mikrofon her açıldığında DJ’in anonslarını otomatik olarak kayda alır ve anons bittiğinde kaydı otomatik olarak durdurur.  Bu yolla personelin yayın performansını kontrol edebilmek mümkün olduğu gibi daha sonra tekrar yayınlanmak üzere yüksek kalite arşiv oluşturmak da mümkündür.

– Sessizlik dedektörü sayesinde otomasyon sisteminde bir hata olduğunda yedek makinayı aynı içerikle yayına otomatik olarak sokar.